skip to Main Content

تعیین همزمان ظرفیت مطلوب و مشخصات شارژ پارکینگ وسایل نقلیه الکتریکی در سیستم های توزیع ​

چکیده اگرچه استفاده گسترده از وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین (PEVs) به طور قابل توجهی باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد، اما تقاضای شارژ آنها چالش های بزرگی برای شبکه خواهد بود. برنامه ریزی شارژهای جمع شده PEV در…

Read more
Back To Top