skip to Main Content

تعادل پورتفولیو با توجه به روانشناسی بازار در یک محیط فازی: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

چکیده در حالی که تعداد زیادی از پژوهش ها نشان می‌دهند که عوامل روانشناختی تعیین‌کننده‌های اصلی قیمت‌گذاری هستند، مدل‌های بهینه‌سازی پورتفولیو جنبه‌های احساسی بازارهای مالی را نادیده می‌گیرند. بر این اساس , این مقاله یک روش تعادل پورتفولیو دو مرحله‌ای…

Read more
Back To Top