skip to Main Content

طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت: یک طراحی کنترلر مبتنی بر مدل مرجع

چکیده چکیده - در این مقاله، روشی برای طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت (PSS) ارائه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر طراحی برپایه کنترل‌کننده مدل مرجع می‌باشد. در این راستا، مدل باس تک ماشینه، متاهی برای مطالعه نوسانات فرکانس…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کنترل فرکانس بهبود یافته از نیروگاه‌های بادی با در نظر گرفتن تغییرات سرعت باد

چکیده یک کنترل‌کننده فرکانس سریع برای نیروگاه‌های بادی (FFC)، که یک منبع نیروی سربار موقتی را براساس انحراف فرکانس و نرخ تغییر فرکانس ایجاد می‌کند، در این مقاله پیشنهاد شده‌است. برخلاف کنترل‌کننده‌های استاندارد که در این مقاله پیشنهاد شده‌اند، سود…

Read more
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر تنظیم ولتاژ VSC – HVDCچند ورودی بر پایداری سیستم قدرت

چکیده انتظار می‌رود که در برخی مکان‌ها، دو یا چند لینک HVDC با فاصله الکتریکی کوتاه بین آن‌ها نصب شود و زمینه¬ی یک منبع تغذیه¬ی چندگانه (MI)- HVDC برای سیستم بوجود خواهد آمد. کنترل و عملکرد سیستم‌های MI - HVDC…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top