skip to Main Content

سیاست جنگل و اقتصاد رویکرد بهینه سازی برای برنامه ریزی تولید چند مرحله ای در یک کارگاه چوب بری

چکیده به دلیل حجم تولید با تأثیر قابل توجهی در منطقه ای که در آن واقع شده است (شمال شرق آرژانتین)، صنعت جنگل نقش مهمی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ملی ایفا می کند. برنامه ریزی تولید کارگاه چوب…

Read more

برنامه ریزی یکپارچه تولید و مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین و عرضه دارویی چند ملیتی

چکیده در طول دو دهه گذشته، صنعت داروسازی به طور قابل‌توجهی از وابستگی بیش از حد به بهترین عملکرد خود ("عملکرد موثر") تکامل‌یافته است (شاه، ۲۰۰۴). ظهور بازارهای جدید و توسعه سهام, فشار بیشتری را به نحوه اتخاذ تصمیمات در…

Read more

افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.

چکیده تولید افزایشی یک تکنولوژی جدید و نوظهور است و نشان داده شده‌است که آینده ی سیستمهای تولید میباشد. به دلیل خرید زیاد و هزینه‌های فرآوری ماشینهای تولید افزایشی، برنامه‌ریزی قطعات برای پردازش بر روی این ماشین‌ها نقش حیاتی در…

Read more

برنامه‌ریزی تولید زنجیره‌های تامین در صنعت تولید خوک

چکیده این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی تولید برای مدیریت سیستم تولید گله خوک به عنوان یک زنجیره تامین خوک (PSC) ارایه می‌کند. این مدل به عنوان یک برنامه‌نویسی خطی مختلط عدد صحیح مختلط (MILP)فرمول‌بندی می‌شود. سیستم تولید ممکن است نماینده…

Read more
Back To Top