skip to Main Content

مروری بر روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

چکیده هدف این مقاله ارایه یک مرور مختصر از روش‌ها و تکنیک‌های توسعه‌یافته برای معمول‌ترین مشکلات تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در دهه اخیر است.این مشکلات شامل نمایش پروژه، زمان‌بندی پروژه، تخصیص منابع، تحلیل ریسک، زمان و هزینه ارزیابی…

Read more

CPM، PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی و اجرا در یک کسب‌وکار کار

چکیده در نتیجه افزایش محیط رقابت، تکمیل پروژه‌ها در زمان پیش بینی شده و با منابع مشخص‌شده الزامی بوده‌است. یک مدیریت پروژه موثر برای اتمام پروژه‌ها بدون تاخیر و با صلاحیت‌های موجود که پیشاپیش مشخص شده‌است، ضروری است. از تکنیک‌های…

Read more

پوشش منحنی S به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل پروژه‌ها

چکیده نظارت و کنترل پیشرفت پروژه‌ها همیشه برای ماموریت مدیر پروژه ضروری است چون می‌تواند به ایجاد تصاویر به روز شده از چگونگی پیشرفت پروژه کمک کند.حتی با پیشرفت هدف مشتق‌شده از برنامه پروژه مفصل، پیشرفت واقعی تحت تاثیر عوامل…

Read more

ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی

چکیده این مقاله به بررسی نقش تهدید هویت اجتماعی در گفتمان ریسک در پروژه زیرساختی و گفتمان پیامد ریسک برای همکاری بین ذینفعان می پردازد. ما نشان می دهیم ریسک هایی که بعنوان تهدیدی برای هویت تیم پروژه مطرح شده…

Read more
Back To Top