skip to Main Content

مروری بر روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

چکیده هدف این مقاله ارایه یک مرور مختصر از روش‌ها و تکنیک‌های توسعه‌یافته برای معمول‌ترین مشکلات تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در دهه اخیر است.این مشکلات شامل نمایش پروژه، زمان‌بندی پروژه، تخصیص منابع، تحلیل ریسک، زمان و هزینه ارزیابی…

Read more
Back To Top