skip to Main Content

مدیریت پسماند جامد شهری از طریق روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره: مطالعه موردی در استانبول، ترکیه

چکیده در دوران معاصر، مدیریت پسماند جامد به یک مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌است. افزایش سریع جمعیت، استانداردهای زندگی بالاتر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همواره میزان و تنوع مواد زاید جامد را افزایش می‌دهد. در چنین محیطی…

Read more

انتخاب پروژه نوسازی شهری با استفاده از ادغام فرآیند AHP و رویکردهای promethee

چکیده انتخاب مناسب پروژه تاثیر قابل‌توجهی بر موفقیت شرکت‌های ساخت‌وساز دارد.انتخاب پروژه مناسب به دلیل عدم قطعیت‌های مرتبط با بسیاری از عواملی که ممکن است بر فرآیند انتخاب پروژه تاثیر بگذارند، پیچیده است.عدم قطعیت‌های مرتبط با یک پروژه ساخت‌وساز ممکن…

Read more

انتخاب تجهیزات ساخت‌وساز با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ​

چکیده انتخاب تجهیزات ساخت‌وساز مناسب، یک کار چالش برانگیز در صنعت ساخت‌وساز به خاطر ارائه ی گسترده ی تجهیزات موجود در بازار و شمار فراوان معیارهایی است که در طول تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شود.برای غلبه بر این چالش،…

Read more
Back To Top