skip to Main Content

نسخه های پیشین (Apriori) بر اساس MapReduce برای الگوهای مکرر استخراج در زمینه داده های حجیم

چکیده استخراج الگوها از مهم‌ترین وظایف استخراج اطلاعات معنی‌دار و مفید از داده‌های خام است. هدف از این زمینه، استخراج مجموعه‌های آیتم داری است که نشان‌دهنده هر نوع همگنی و نظم در داده‌ها هستند. اگر چه الگوریتم های کارآمد بسیاری…

Read more
Back To Top