skip to Main Content

شناسایی حملات MITM در کنترل¬های Multi-SDN

چکیده شبکه نرم¬افزاری تعریف¬شده امن روش جدیدی برای کاهش خطرات و تضمبن کیفیت کاربران و شبکه¬ها است. این سیستم اطلاعات هوشمندانه و قابل استفاده برای حفظ امنیت سیستم ها ارائه می¬دهد. با این حال، ما تهدیدات مختلفی را برای سطح…

Read more

تکنیک تبادل اطلاعات کم وزن مبتنی بر CoAP برای پاسخ تقاضا

چکیده پروتکل‌های DR موجود (پاسخ تقاضا) با موفق‌ترین و محبوب‌ترین پروتکل لایه ای کاربردی، HTTP طراحی می‌شوند. با این حال، به دلیل توسعه سریع پروتکل اینترنت - اشیا (IoT)، تکنولوژی پیام دهیDR مبتنی بر پروتکل) IoTاینترنت اشیا( برای استفاده در…

Read more

یک طرح تائید گذرواژه یک زمان مبتنی بر منحنی های بیضوی برای اینترنت اشیا (IoT)

چکیده ایجاد تائید نهایی بین دستگاه‌ها و کاربردها در اینترنت اشیا (IoT)یک کار چالش برانگیز است. به دلیل ناهمگونی از نظر دستگاه‌ها، توپولوژی، ارتباط و پروتکل‌های امنیتی مورد استفاده در IoT، مکانیسم‌های احراز هویت موجود در برابر تهدیدهای امنیتی آسیب‌پذیر…

Read more

مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملیات‌های یکپارچه و سیستم‌های اطلاعاتی در ساخت ​

چکیده این مقاله یک روش جدید برای تعیین تاثیر نسبی بر تعاملات منطقی و روابط متقابل بین عملیات و سیستم‌های اطلاعاتی درون یک محیط تولیدی با فرموله کردن یک مدل یکپارچه ارایه می‌دهد که در آن عملکرد عملیاتی و عملکرد…

Read more
Back To Top