skip to Main Content

پروتون درمانی برای درمان تومورهای خوش‌خیم داخل مغزی در بزرگسالان: مروری نظام‌مند

چکیده مقدمه : توزیع دوز یک پرتو پروتون , که در پیک براگ پدیدار شده , آن را به عنوان یک روش تابشی جذاب مطرح می‌کند که در مقایسه با نشانه‌های برجسته درمانی , بر پایه یک تجربه طولانی‌مدت قرار…

Read more

پروتون تراپی تومور مغزی در با درجه پایین در بزرگسالان: بررسی سیستمیک

چکیده برای بیماران بزرگسال با تومور مغزی پراکنده استفاده از پروتون درمانی با درجه پایین(LLG)، یک نوع رادیو تراپی در حال ظهور است. مقدارامکاناتی که پروتون درمانی ارائه میدهد به سرعت در حال افزایش است. با این حال، در اطلاعات…

Read more

تومور شناسی بالینی پرتو زیست شناسی پروتون تراپی (درمانی) : چالش‌ها و فرصت‌ها پیرامون کارآیی بیولوژیکی نسبی

چکیده با گسترش کنونی پروتون درمانی در بریتانیا ، یک فرصت عالی برای تومور شناسی بالینی برای ایجاد یک علاقه انتقالی به پایه علمی مرتبط و نتایج بالینی وجود دارد. به طور خاص، بحث زیربنایی تبدیل دوز فوتون به دوز…

Read more

تومورشناسی بالینی واکنش تومور در uveal(جسم مژگانی و مشیمیه) melanomas (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)درمان شده با اشعه پروتون درمانی

چکیده اهداف: پایش درمان پروتون درمانی uveal of melanomas متکی به کاهش ضخامت بر روی سونوگرافی مکرر B هر ۶ ماه برای ۲ سال و پس از آن است. قبلا pseudoprogression(پیشرفت کاذب)، پدیده‌ای که در دیگر انواع تومور در طول…

Read more

نتایج تابش پروتون تراپی برای ملانوما مشیمیه پریپاپیلاری در موسسه سرطان بی سی

چکیده ما تجربه خود را با تابش پروتون تراپی در درمان ملانوما مشیمیه پریپاپیلاری به وسیله تحلیل گذشته ‌نگر ۵۹ بیمار درمان‌شده بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ در تنها مرکز پروتون تراپی کانادا گزارش می‌کنیم. این مقاله نشان می‌دهد که…

Read more
Back To Top