skip to Main Content

بهبود برنامه‌های IoT مبتنی بر میان افزار از طریق مکانیزم های مدیریت زمان QoS قابل برنامه ریزی. کاربرد oneM2Mمطابق با میان افزار IoT

چکیده در سال های اخیر، شبکه های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) و شبکه های تعریف شده نرم افزار (SDN) شاهد مفاهیم و فن آوری های جدید بوده اند.SDN، که اجازه می‌دهد برنامه‌ها…

Read more

طراحی سیستم امنیتی VOIP برای شبکه های سازمانی

چکیده ارتباط الکترونیکی یکی از جنبه‌های مهم در زندگی است که از فعالیت‌های زیادی حمایت می‌کند. علاوه بر توسعه تکنولوژی، تنوع روش برقراری ارتباط نیز در حال افزایش است. یکی از روش‌هایی که برای ارتباط ایجاد شده توسط تکنولوژی پیشرفته،…

Read more
Back To Top