skip to Main Content

شرکت‌های حسابرسی و تخصص صنعت در یک اقتصاد نوظهور ​

چکیده هدف این مطالعه بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت حسابرسی بر نگهداشت و رشد حسابرس در یک اقتصاد در حال ظهور می‌باشد. فاکتورهایی مانند این که آیا این شرکت بزرگ است، شرکتی با وابستگی بین‌المللی، یک شرکت محلی و…

Read more
Back To Top