skip to Main Content

هوانوردی مشترک و کنترل قدرت برای شبکه های فضایی-هوا-زمین IoT

چکیده وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها) به طور گسترده ای در برنامه های نظامی و غیر نظامی استفاده می شود. تجهیز شده با بارهای ارتباطی متنوع، پهپادها که با ماهواره ها و ایستگاه های پایه همکاری می کنند یک…

Read more

مسیریابی جاده هیبریدی با کمک زیرساخت و QoS های QoS در VANETs

چکیده سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) به دلیل کاربردهای بی شماری که مسیر را برای سفرهای سریعتر ، ایمن تر و لذت بخش تر می کند ، مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این حال، این کاربردها به…

Read more

بررسی شبکه توزیع محتوا

چکیده یکی از موضوعات داغ در صنعت شبکه، شبکه های توزیع محتوا است. متأسفانه، اگر از پنج نفر در مورد توضیح یک شبکه تحویل محتوا (CDN) ،درخواست کنید، احتمالا پنج پاسخ مختلف دریافت خواهید کرد. ما امیدواریم برخی از سردرگمی…

Read more
Back To Top