skip to Main Content

تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های بازار سهام: اثر نامتقارن با رگرسیون کمی

چکیده این مقاله تاثیر تغییرات قیمت واقعی نفت بر بازده سهام واقعی کشورهای عضو گروه ۷ را بررسی می‌کند. علاوه بر بررسی اثر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده سهام، ما تاثیر عملکرد بازارهای سهام را نیز بررسی می‌کنیم…

Read more

آیا بازده‌های منفی افراطی در بازار بورس هند قیمت‌گذاری می‌شوند؟

چکیده با توجه به شواهد تجربی اخیر که توانایی پیش‌بینی حداکثر بازده روزانه (MAX) را در سطح مقطع بازده سهام نشان می‌دهد، ما رابطه بین حداقل بازده روزانه (MIN) و بازده‌های ماهانه آتی در بازار سهام در حال ظهور هند…

Read more

تکانه‌های قیمت نفت، عدم اطمینان سیاست اقتصادی و بازده سهام صنعت در چین: اثرات نامتقارن با رگرسیون کوانتایل

چکیده این مقاله تاثیر شوک‌های نفتی خام و عدم قطعیت سیاست اقتصادی را بر بازده سهام در مکان‌های مختلف توزیع بازده مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس داده‌های ماهانه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ ما با استفاده از تکنیک رگرسیون چندک به…

Read more
Back To Top