skip to Main Content

پروتون تراپی تومور مغزی در با درجه پایین در بزرگسالان: بررسی سیستمیک

چکیده برای بیماران بزرگسال با تومور مغزی پراکنده استفاده از پروتون درمانی با درجه پایین(LLG)، یک نوع رادیو تراپی در حال ظهور است. مقدارامکاناتی که پروتون درمانی ارائه میدهد به سرعت در حال افزایش است. با این حال، در اطلاعات…

Read more

بازبینی استراتژی انرژی مدلسازی یک نیروگاه خورشیدی در ایران

چکیده تکنولوژی انرژی گرمای خورشیدی (CSP) با تمرکز بر پارابولیک یکی از گزینه های امیدوار کننده ترین سیستم های موجود در CSP برای تولید برق تجدید پذیر در مقیاس ابزار است. در داخل مرزه‌ای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی…

Read more
Back To Top