skip to Main Content

تاثیر ویژگی‌های ترافیکی بلادرنگ بر وقوع سانحه: نتایج مقدماتی پرونده حوادث نادر

چکیده تلاش‌های قابل‌توجهی از سوی محققان و سیاست گذاران به منظور توضیح وقوع تصادف جاده‌ای و بهبود عملکرد ایمنی راه‌ها انجام شده‌است. با این حال، مواردی وجود دارند که تصادفات در آن بسیار کم هستند که آن‌ها را می توان…

Read more
Back To Top