skip to Main Content

ارزیابی عملکرد RandD شرکت‌ها با استفاده از بهترین بدترین روش (BWM)

چکیده از آنجایی که تحقیق و توسعه (R & D) مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد، رشد و مزیت رقابتی شرکت‌ها است، اندازه‌گیری عملکرد R & D، هسته توجه مدیران R & D و یک بدنه گسترده از نوشته‌ها و عوامل تعیین‌کننده…

Read more
Back To Top