skip to Main Content

گیرنده دیجیتال مبتنی بر تحلیل زمان – فرکانس برای رهگیری سیگنال

چکیده یک گیرنده دیجیتال channelized (کانالیزه شده) برای دریافت طیف گسترده‌ای از سیگنال‌ها از ساختار پیچیده، از جمله آن‌هایی که احتمال رهگیری پایین دارد، ارائه می‌شود.گیرنده از دیدگاه تحلیل زمانی - فرکانس طراحی شده‌است.این روش از یک نمایش با فرکانس…

Read more

شاخص ثبات مالی برای کلمبیا ​

چکیده عدم تعادل و ناهمانگی سیستم‌های مالی, هزینه‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی مالی را نشان داده‌است.در نتیجه، توسعه شاخص‌های تاکیدی به عنوان جایگزینی برای ارزیابی ثبات و پابرجایی سیستم‌های مالی گسترش‌یافته است.هدف این مقاله ایجاد یک شاخص…

Read more

​ پنجاه سال اندازه‌گیری فرکانس لحظه‌ای ​

چکیده تفکیک کننده فاز چهارگانه، هسته سنجش فرکانس لحظه ای پهنای باند (IFM) گیرنده و تداخل سنجی پایه برای تعیین جهت دقیق (DF)، در سال 1957 توسط S.J. در آزمایشگاه مولارد (MRL) اختراع شد. گیرنده‌های دیجیتال اندازه‌گیری فرکانس لحظه‌ای (DIFM)…

Read more
Back To Top