skip to Main Content

پیش‌بینی فن‌آوری وتغییراجتماعی انگیزه و چالش ها برای تجارت الکترونیک در زمینه بازیافت زباله های الکترونیکی زیرساخت: دیدگاه از تمایلات خانوارها در چین

چکیده با ظهور فن‌آوری و حالت‌های مصرف در چارچوب داده‌های کلان، تجارت الکترونیک به عنوان یک گرایش جدید برای بازیافت زباله الکترونیک مطرح شده‌است. این مقاله، یک نظرسنجی از 896 نفر از ساکنین شهرها در چین را انجام داده است…

Read more

بازیافت مواد هرزه سنگ منگنز از محل انباشت پسماند در ناحیه کمربند پیریت (سولفید آهن) در شبه جزیره ایبری- کاربرد به عنوان پر کننده، برای تولید بتن

چکیده این مطالعه کاربرد ضایعات معدن را از بهره‌برداری از ذخایر معدنی منگنز در کمربند سولفید آهن شبه جزیره ایبری(جنوب غربی اسپانیا)در بخش‌های مهندسی عمران و ساخت‌وساز پیشنهاد می‌کند. سنگ‌های پسماند پودری به عنوان پرکننده در بتون استفاده می‌شوند و…

Read more

پسماند حاوی مواد معدنی: تعیین ارزش منابع معدنی جایگزین از کارخانه‌های خمیر کاغذ و کاغذ

چکیده مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که…

Read more
Back To Top