skip to Main Content

پیاده سازی بلادرنگ روش کنترل جریان فازی انطباقی باند هیسترزیس برای فیلتر قدرت فعال موازی موازی

چکیده خلاصه: بهینه سازی عملکرد شبکه های سیستم قدرت با استفاده از روش های مرسوم بدلیل ذات پیچیده سیستم های شدیدا غیرخطی و غیرثابت، بسیار دشوار است. در این بررسی یک کنترلر جریان ترکیبی انطباقی هیسترزیس فازی برای فیلتر قدرت…

Read more

استراتژی‌های کنترل کریستالیزاسیون چیلر جذبی برای گرمایش خنک کننده یک پارچه و قدرت سیستم

چکیده مفهوم یک سیستم چیلر جذبی خنک کننده با هوا به خاطر خنک کردن برج خنک‌کننده جذاب است و از موضوعات مربوط به نصب و نگهداری می تواند اجتناب شود. با این حال، تبلور محلول LiBre-HO2 پس از آن به…

Read more
Back To Top