skip to Main Content

ساختارهای مهندسی بازسازی لرزه‌ای اتصالات ورق انتهایی با استفاده از پی های پیش تنیده

چکیده بازسازی سازه‌های فولادی موجود یک کار اجتناب‌ناپذیر در نقص پیمان‌کار در موارد اضافه کردن طبقات یا تغییر الزامات کد ساخت‌وساز در ساخت‌وساز است، اتصالات فولادی پیچی پس از زلزله Northridge بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بازسازی این اتصالات بدون…

Read more

مطالعه توان‌بخشی پانل‌های پنل های ساندویچی GRC

چکیده بتن مسلح به مدت بیش از ۳۰ سال در صنعت ساخت‌وساز به ویژه در صفحات نما مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این مقاله، یک مطالعه موردی توان‌بخشی ارائه شده‌است، از ساختمانی که در آن ترک‌خوردگی و تغییر شکل‌های بیش…

Read more

شناسایی، پیش‌گیری و کاهش تله‌های اکولوژیک برای بهبود مدیریت اکوسیستم‌های آبی شهری

چکیده ۱ . شهرنشینی ویژگی‌های محیطی اکوسیستم‌های آبی را تغییر می‌دهد و اغلب کاهش می‌یابد. قابلیت دسترسی و کیفیت زیستگاه‌ها برای جانوران است.بهبود وضعیت آبزیان شهری به طور فزاینده‌ای مهم است اما فعالیت‌های مدیریتی می‌توانند پیامدهای ناخواسته‌ای را که افزایش…

Read more

عوامل موثر بر تغییر در توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان مبتنی بر ورزش​ ​​​​​​​

چکیده اهداف: توان‌بخشی قلبی مبتنی بر ورزش (CR)یک مداخله موثر برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF)است که در آن یکی از اهداف اصلی افزایش ظرفیت فیزیکی است.در جمعیت HF این روش با استفاده از فاصله پوشش داده‌شده در طول…

Read more
Back To Top