skip to Main Content

ساختارهای مهندسی بازسازی لرزه‌ای اتصالات ورق انتهایی با استفاده از پی های پیش تنیده

چکیده بازسازی سازه‌های فولادی موجود یک کار اجتناب‌ناپذیر در نقص پیمان‌کار در موارد اضافه کردن طبقات یا تغییر الزامات کد ساخت‌وساز در ساخت‌وساز است، اتصالات فولادی پیچی پس از زلزله Northridge بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بازسازی این اتصالات بدون…

Read more
۱۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

مطالعه توان‌بخشی پانل‌های پنل های ساندویچی GRC

چکیده بتن مسلح به مدت بیش از ۳۰ سال در صنعت ساخت‌وساز به ویژه در صفحات نما مورد استفاده قرار گرفته‌است. در این مقاله، یک مطالعه موردی توان‌بخشی ارائه شده‌است، از ساختمانی که در آن ترک‌خوردگی و تغییر شکل‌های بیش…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

شناسایی، پیش‌گیری و کاهش تله‌های اکولوژیک برای بهبود مدیریت اکوسیستم‌های آبی شهری

چکیده ۱ . شهرنشینی ویژگی‌های محیطی اکوسیستم‌های آبی را تغییر می‌دهد و اغلب کاهش می‌یابد. قابلیت دسترسی و کیفیت زیستگاه‌ها برای جانوران است.بهبود وضعیت آبزیان شهری به طور فزاینده‌ای مهم است اما فعالیت‌های مدیریتی می‌توانند پیامدهای ناخواسته‌ای را که افزایش…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

عوامل موثر بر تغییر در توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان مبتنی بر ورزش​ ​​​​​​​

چکیده اهداف: توان‌بخشی قلبی مبتنی بر ورزش (CR)یک مداخله موثر برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF)است که در آن یکی از اهداف اصلی افزایش ظرفیت فیزیکی است.در جمعیت HF این روش با استفاده از فاصله پوشش داده‌شده در طول…

Read more
۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top