skip to Main Content

استراتژی مناسب برای اجرای موفق CRM

چکیده هدف: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک سیستم اطلاعاتی است که تعامل مشتری با شرکت را رصد کرده و به کارکنان اجازه می دهد به طور مستقیم به اطلاعات مشتریان مانند فروش های گذشته، سوابق خدمات، سوابق برجسته و…

Read more

بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک: یک چارچوب تصمیم‌گیری

چکیده این تحقیق با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی SET، تعامل مشتری CE را (مارک CE که در شکل فعلی آن از سال 1985 دیده می شود، نشان می دهد که سازنده یا وارد کننده ادعا می کند که مطابق…

Read more

نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

چکیده هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی پایدار (HRM)بر رابطه بین نوآوری و رضایت مشتری در هتل‌های سوئدی است هتل‌های مورد بررسی براساس مشارکت آن‌ها در دو شیوه پایدار منابع انسانی ، به چهار گروه طبقه‌بندی…

Read more

ایجاد همکاری به عنوان یک شرط مقدم که منجر به اعتماد در روابط تجاری می‌شود

چکیده اعتماد از پذیرش گسترده‌ای در میان اندیشمندان به عنوان تسهیل‌کننده کلیدی توسعه روابط بین سازمانی برخوردار است. شش اصل مورد نیاز در تجارت با عناوین رضایت، ارتباطات، شایستگی، ارزش های مشترک، خیرخواهی و یکپارچگی شناخته شده اند. ایجاد هم‌کاری…

Read more

تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

چکیده قدردانی مشتری نشان دهنده هسته عاطفی روابط متقابل و نقش نیروی کلیدی در توسعه و نگهداری موفق مبادلات رابطه ای فروشنده – خریدار است. با توجه به مصاحبه شخصی با 239 عضو از برنامه های کارت وفاداری از بخش…

Read more

استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت

چکیده مشکلات مربوط به استفاده استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت بسیار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و CRM اجتماعی در عمل به صورت ضعیف در حوزه ی مدیریت بازاریابی استفاده شده است.…

Read more
Back To Top