skip to Main Content

مجله بازاریابی اسلامی نمادهای اسلامی در بسته‌بندی مواد غذایی و خرید مشتریان مسلمان

چکیده هدف - قصد خرید مشتریان به درک آن‌ها از میزان برآورده شدن انتظاراتشان از طریق محصول بستگی دارد.این موضوع، در زمینه محصولاتی که بلافاصله توسط مصرف‌کننده خریداری می‌شوند،و به میزان ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد.بسته‌بندی یکی از مهم‌ترین…

Read more
Back To Top