skip to Main Content

ارزیابی فن‌آوری انتشار تشعشات سنجش از دور اتومبیل EDAR

چکیده علی‌رغم کار زیاد در سال‌های اخیر، تشعشعات وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم در بسیاری از مناطق هستند که کیفیت استاندارد هوا را معرض خطر قرار میدهد. سیاست گذاران به طور فعال در حال بررسی گزینه‌های مربوط به کنترل…

Read more

تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های دمایی سطح زمین؛ مطالعه موردی از منطقه رایکور

چکیده افزایش دما و تغییر الگوهای بارش، منجر به وقایع شدید آب و هوایی مانند خشکسالی می شود که به شدت بر تولید کشاورزی تاثیر می گذارد. خشکسالی کشاورزی چیزی نیست جز کاهش بهره‌وری محصولات ناشی از بی‌نظمی‌ها در بارندگی…

Read more
Back To Top