skip to Main Content

تشخیص خودکار کوه در تصاویر ارسالی از ماه توسط بافت داده DTM

چکیده این مقاله توسعه و اجرای یک روش جدید برای تشخیص خودکار کوه‌های ماه با استفاده از مدل زمینی دیجیتال (DTM)را نشان می‌دهد. این روش شامل پیش‌پردازش داده‌ها، حذف نویز، استخراج اطلاعات بافت از DTM، انتخاب آستانه مناسب با استفاده…

Read more
Back To Top