skip to Main Content

تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های زنجیره تامین و عملکرد شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر منابع

چکیده چکیده سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای بر روی فن‌آوری اطلاعات (IT)برای بهبود فرآیند زنجیره تامین متکی هستند. با این حال، شواهد پیشین نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تنهایی عملکرد سازمانی را بهبود نمی بخشد. از…

Read more

دیدگاه فرآیند گرا در مدیریت رابطه با مشتری و عملکرد سازمانی: بررسی تجربی

چکیده تحقیقات بر روی لینک عملکرد CRM با توجه به ابعاد مختلف CRM به چند بخش تقسیم شده است. در این تحقیق جنبه های مختلف CRM در نظر گرفته می شود، چارچوبی فرآیند گرا به منظور آزمایش رابطه میان منابع…

Read more

گسترش دیدگاه مبتنی بر منابع: اثرات جهت گیری استراتژیک نسبت به جامعه در عملکرد کسب و کار کوچک

چکیده این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با نفع شخصی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و استراتژی مبتنی بر منابع برای کمک به پیش بینی عملکرد کسب و کارهای کوچک در تعدادی از حوزه ها شامل صنایع خرده فروشی و وابسته به…

Read more

رویکرد چند نظریه برای درک تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار

چکیده این مقاله چارچوبی را برای درک فاصله محل و انتخاب مدل حاکمیت در تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار (BPO) ارائه می نماید. بسیاری از ادبیات کسب و کارهای بین المللی (IB) فعلی عوامل خاص مکان را به…

Read more

منابع فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت دانش و مزیت رقابتی: نقش مستمر تعهد منابع

چكيده نقش فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت دانش همیشه یک موضوع بحث برانگیز در منابع و عمل است. با وجود اسناد موجود در مورد ارتباط بین منابع فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، اطلاعات محدود در مورد انواع مختلف منابع فناوری…

Read more
Back To Top