skip to Main Content

الگوریتم کارا برای تجزیه و تحلیل کارآمد برای تخصیص چندگانه مساله مکان هاب ناقص با الزامات زمان سرویس

چکیده بسیاری از سیستم‌های حمل و نقل برای مسیر یابی بین جفت‌های مبدا - مقصد از گره‌های تقاضا به طور گسترده به عنوان شبکه‌های مرکزی و انشعاب طراحی شده‌اند. برای بهبود سطح خدمات ارایه‌شده در این شبکه‌ها، الزامات زمان سرویس…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

طراحی شبکه تامین خون تحت عدم قطعیت در عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی ​

چکیده طراحی زنجیره تامین خون مساله‌ای است که تا حدودی در مقالات مورد بررسی قرار گرفته‌است. اهدای خون یک فعالیت داوطلبانه است و اهداکنندگان خون در زنجیره تامین خون اهمیت دارند. تلاش برای افزایش سودمندی اهداکنندگان خون به منظور کاهش…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

طراحی زنجیره تامین معکوس  با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری ​

چکیده در دهه گذشته، شبکه‌های لجستیک معکوس در بسیاری از زنجیره‌های تامین در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته‌اند.چندین فاکتور در حال تکامل از جمله فضای اقتصادی، تصویر سبز، قوانین حفاظت از محیط‌زیست و شرکت‌های نیروی انسانی اجتماعی برای بازبینی استراتژی‌های…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top