skip to Main Content

برنامه‌نویسی امکان پذیر برای طراحی شبکه زنجیره تامین اجتماعی با مسئولیت اجتماعی: یک رویکرد جدید

چکیده مسولیت اجتماعی شرکت (CSR) (یک نوع از تنظیمات بین المللی خصوصی است. [4] در حالی که یک بار CSR را میتوان به عنوان یک سیاست سازمانی درونی یا یک استراتژی اخلاق شرکتی توصیف کرد، [5] آن زمان گذشت و…

Read more

علم مستقیم مساله تخصیص چند دوره‌ای – تخصیص – مساله برای آمبولانس‌ها و ایستگاه‌های آمبولانس هوایی: رویکرد مثبت قوی

چکیده برای حفظ جان انسان‌ها، طراحی یک شبکه خدمات پزشکی اورژانس کارآمد (EMS)ضروری به نظر می‌رسد، به ویژه با در نظر گرفتن شرایط پیچیده جهانی، مانند مکان‌های چندتایی و حالت‌های چند ترابری (به عنوان مثال، آمبولانس و آمبولانس هلی‌کوپتر).اهداف این…

Read more
Back To Top