skip to Main Content

اپلیکیشن¬های دستیار انسان محور برای محیط¬های کار آینده

چکیده زمینه: تغییرات اجتماعی، تکنولوژیکی و قانونی راه¬حل¬های جدیدی برای کمک به نیروی کار انسانی در محیط کار صنعتی اینده ارائه می¬دهند. هدف: بهینه¬سازی شرایط کاری با استفاده از سیستم¬های دستیار هماهنگ از نظر پذیرش انسانی و رفاه. موسسه ارگواکونومیک…

Read more
Back To Top