skip to Main Content

ارزیابی عملکرد یک جمع‌کننده با سرعت بسیار بالا مبتنی بر آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی

چکیده آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی (QCA)در میان امیدبخش ترین فناوری های نانو، به عنوان جایگزینی برای دستگاه های مبتنی بر ترانزیستور اثر میدان نیمه هادی فلزی اکسید فلز فعلی، است. بنابراین، توجه زیادی به جنبه‌های مختلف برای بهبود راندمان مدارهای…

Read more
Back To Top