skip to Main Content

ملاحظات اخلاقی هنگام استفاده از هویت های جعلی در شبکه های اجتماعی آنلاین جهت بررسی

چکیده شبکه های اجتماعی آنلاین (OSN ها) به سرعت به عنوان یک سرویس گسترده و رایج شناخته شد به نحوی که طیفی از اطلاعات شخصی و حساس را با امنیت قابل توجه و شرایط حریم خصوصی ارائه کرد. از این…

Read more
Back To Top