skip to Main Content

ایجاد یک فرهنگ آموزشی در سراسر یک نیروی فروش جهانی، تریسی فیلیپس

چکیده هدف - هدف بررسی این است که چگونه تبلیغات مایکروسافت یک فرهنگ آموزشی را در سرتاسر مدیریت فروش جهانی خود ساخته است . طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - این مطالعه موردی نشان می‌دهد که چگونه یک برنامه مربیگری…

Read more
Back To Top