skip to Main Content

مطالعات موردی درباره سیاست حمل و نقل مطالعه موردی اهداف رفتاری مسافران حمل و نقل عمومی کوالالامپور

چکیده قصد رفتاری با احتمال دخالت در یک رفتار خاص همراه است. این مهم است زیرا نشان می دهد که چگونه مشتریان ممکن است در آینده رفتار کنند و ریشه در نظریه رفتار برنامه ریزی شده داشته باشد. این مطالعه…

Read more

چرا هوش فرهنگی در تیم‌های پروژه جهانی اهمیت دارد؟

چکیده تحقیقات مربوط به ارتباط هوش فرهنگی (CQ)را برای انطباق با زمینه‌های مختلف فرهنگی و برای تاثیر مستقیم بر عملکرد و رضایت ایجاد کرده‌است. با این حال، شرایط مرزی CQ کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است، بویژه در مورد تیم‌های پروژه…

Read more

تاثیرات برنامه های وفاداری بر رضایت، اعتماد، و وفاداری مشتری در خرده فروش های سطح بالا و پایین

چکیده این پژوهش تاثیرات مزایایی که مشتریان از برنامه وفاداری (LP) در مورد رضایتشات با LP، اعتمادشان به LP، و وفاداری فروشگاهی برای خرده فروشهای سطح بالا و پایین را دریافت میکنند را ارزیابی میکند. بوسیله داده های نظر سنجی…

Read more

تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

چکیده مطالعات مختلف بر روی سهام برند مبتنی بر مشتری / مصرف کننده (CBBE)، تصاویر مختلفی از اجزا و روابط متفاوت، را آشکار کرده اند. مطالعه حاضر یک مجموعه داده بزرگ، با تجزیه و تحلیل مسیر را بررسی کرد تا…

Read more

اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

چکیده مدیریت هویت برند شرکت، یک مسئله کلیدی در هر سازمانی است. بر این اساس، مطالعه در مورد این موضوع، زمینهای از تحقیق است که دارای منافع زیادی است. در این تحقیق به دنبال افزایش درک این موضوع استراتژیک و…

Read more
Back To Top