skip to Main Content

چند-کنترل کننده مبتنی بر شبکه نرم افزاری تعریف شده: یک بررسی

چکیده شبکه نرم افزاری تعریف شده (شبکه نرم افزار محور) (SDN) یک الگوی شبکه‌ای است که مدیریت انعطاف‌پذیر را برای شبکه‌ها فعال می‌سازد (فراهم می کند). همانطور که اندازه شبکه افزایش می‌یابد، کنترل‌کننده متمرکز واحد (منفرد)، نمی‌تواند تقاضای روزافزون برای…

Read more

مسایل مقیاس بندی صفحه کنترل و رویکردها در شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)

چکیده معماری شبکه سازی تعریف‌شده (SDN)در پاسخ به محدودیت‌های معماری‌های شبکه سنتی در برآورده کردن نیازهای شبکه پیچیده امروزی پدید آمده‌است. به طور خاص، SDN به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا از طریق انتزاع عملکرد سطح پایین‌تر، خدمات شبکه را…

Read more
Back To Top