skip to Main Content

به سوی تقویت امنیت غیر متمرکز IOT : رویکرد زنجیره بلوکی

چکیده با توسعه سریع اینترنت اشیا (IoT) تسهیلات قابل توجهی برای کاربران در زمینه‌های مختلف مانند: خانه هوشمند، حمل و نقل هوشمند و غیره فراهم شده است. با این وجود، IOT همچنین خطرات امنیتی بالقوه ای را نیز در بر…

Read more
Back To Top