skip to Main Content

تحلیل لرزه‌ای بر روی برهم کنش خاک – ساختار ساختمان‌ها بر روی سندی خاک ​

چکیده در طول زمین‌لرزه امواج لرزه‌ای از سنگ بس‌تر از طریق لایه‌های خاک و ساختارهای آسیب در سطح منتشر می‌شوند.درک تاثیرات محلی ساختگاه بر روی حرکت زمین قوی اهمیت ویژه‌ای برای کاهش بلایای طبیعی و نیز طراحی مقاوم در برابر…

Read more
Back To Top