skip to Main Content

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های استیل MRF با مدل‌های اتصال ساده و پیشرفته و پیچیده

چکیده یک مدل اتصال پیچیده می‌تواند اثراتی مانند استحکام و تخریب سختی، و خصوصیت بی دوامی و شکنندگی را در نظر بگیرد در حالی که یک مدل ساده نمی‌تواند چنین مواردی را در بر داشته باشد. این مطالعه به بررسی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده 

چکیده یک روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده (pbd)برای پرداختن به مسایل مربوط به روش طراحی مبتنی بر قدرت جریان ارایه شده‌است.فرآیند طراحی متشکل از سه عنصر اصلی یعنی انتخاب اهداف عملکرد، تعیین برش‌های پایه طراحی…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top