skip to Main Content

مقاوم سازی قاب های بتنی مسلح با استفاده از مهاربند های کمانش ناپذیر

چکیده مشاهده ی خرابی ساختمان ها ناشی از زلزله های اخیر نشان می دهد که بسیاری از سازه های بتنی مسلح ممکن است در برابر زلزله های شدید آسیب پذیر باشند. نصب مهاربند فولادی یک راه مناسب مقاوم سازی لرزه…

Read more
Back To Top