skip to Main Content

تست ارتعاشی قاب های تقویت شده فولادی با میراکننده های برشی

چکیده یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام…

Read more
Back To Top