skip to Main Content

ایجاد ارزش مشترک بین هتل‌ها و مشتریان نا توان: یک مطالعه اکتشافی

چکیده این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیرگذاری تامین کنندگان خدمات و مشتریان بر نگرش خریداران نسبت به ارائه دهندگان خدمات می‌پردازد. منطق غالب ، یک مفهوم رایج در صنعت خدمات است، که یک تئوری بازاریابی مهم را ارایه می‌دهد که…

Read more

ارزش ایجاد شده: مقیاس چندبعدی و شبکه قانونمند

چکیده با اینکه، افزایش علاقه به ایجاد همکاری در صنایع خدماتی از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، وجود دارد که فاقد ابزار معتبر و مطمعن است که ارزش را از چشم‌انداز همکاری اندازه‌گیری می‌کند. مطالعه نشانه ها به عنوان یک شکاف…

Read more

ایجاد یک دیدگاه  در تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

چکیده  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (isad)طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (IS)را در راستای الزامات یک محیط تجاری تضمین می‌کند.از آنجا که رویکردهای isad در حال حاضر منطق غالب تجارت را دنبال می‌کنند، ظهور یک منطق کسب‌وکار جدید و موفق…

Read more
Back To Top