skip to Main Content

مطالعات موردی درباره سیاست حمل و نقل مطالعه موردی اهداف رفتاری مسافران حمل و نقل عمومی کوالالامپور

چکیده قصد رفتاری با احتمال دخالت در یک رفتار خاص همراه است. این مهم است زیرا نشان می دهد که چگونه مشتریان ممکن است در آینده رفتار کنند و ریشه در نظریه رفتار برنامه ریزی شده داشته باشد. این مطالعه…

Read more

سوابق وفاداری مشتری: یک مدل واسطه ای تعدیل گر از کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر ذهنی برند نام تجاری

چکیده این مطالعه به بررسی نقش واسطه ای کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توضیح بهتر اثرات متغیرهای ارزیابی خدمات (کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری) بر وفاداری مشتری می پردازد. این مطالعه همچنین اثر تعدیل کننده تصویر ذهنی…

Read more
Back To Top