skip to Main Content

بررسی تجربی رفتار برشی و خمشی تیرهای HPSCC تقویت‌شده فولادی

چکیده بتون خودمتراکم با عملکرد بالا (HPSCC)در چند سال گذشته به دلیل افزایش خواص مکانیکی و استحکام اتصال بالا، تقاضای رو به افزایشی را تجربه کرده است. این ویژگی‌ها برای استفاده در سازه‌ها ارجحیت دارد، مانند ساختمان‌های چند طبقه بلند،…

Read more
Back To Top