skip to Main Content

عامل انسانی : سرمایه گذاری در سرمایه نیروی انسانی ،بهره وری ، و بین المللی سازی SME

چکیده بین المللی سازی فواید بسیاری را برای SME ها پیشنهاد می دهد ولی بدست اوردن و موفقیت در انجام ان مشکل است. برخلاف اکثریت فعالیت های صورت گرفته در  بین المللی سازی SME ،که بر  نقش کارآفرین در فرآیند…

Read more
Back To Top