skip to Main Content

آی تور : آینده گردشگری هوشمند یک چارچوب اینترنت اشیاء ، برای گردش مستقل توریست‌ها در شهرهای هوشمند.

چکیده یک شهر هوشمند ،با تکامل فن آوری محور مبتنی بر اینترنت، خدمات تلفن همراه، شبکه های حسگر بی سیم (WSN ها)، فن آوری های هوشمند و اینترنت اشیاء [1] - [3] ،مفهوم می یابد.عناصر کلیدی یک جامعه هوشمند، مشارکت…

Read more

دستیابی به شهرهای با توسعه پایدار با حمایت GeoICT: شهرهای هوشمند در حال تکامل عربستان‌سعودی

چکیده فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات جغرافیایی (GeoICT) به طور فزاینده‌ای برای ترویج پایداری شهری و شهرهای هوشمند به کار می‌رود. با وجود استفاده در حال رشد از GeoICT، توسعه چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز در دوران ابتدایی است. این موضوع به…

Read more

اینترنت چیزها برای شهرهای هوشمند: فن‌آوری‌ و کاربردها شبکه پهپاد و IoT در آسمان برای شهرهای هوشمند آینده

چکیده الگوی شهرهای هوشمند، صنعت مخابرات را به طور مستقیم به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت بالای زندگی مرتبط می‌سازد. برای مطابقت با این روند، این مقاله یک شبکه 5G IoT را با UAV برای معماری شهری هوشمند آینده توسعه…

Read more
Back To Top