skip to Main Content

راه توسعه محصول از ناب (LPD) به توسعه محصولات هوشمند (SPD) ​

چکیده (LPD)کاربرد اصول ناب در توسعه محصول است، با هدف توسعه محصولات جدید یا بهبود یافته که در بازار موفق هستند. LPD با فرآیند کامل جمع‌آوری و تولید ایده‌ها، از طریق ارزیابی موفقیت بالقوه، برای توسعه مفاهیم، ارزیابی آن‌ها برای…

Read more
Back To Top