skip to Main Content

پیش‌بینی فن‌آوری و تغییرات اجتماعی امنیت اطلاعات فردی، عملکرد کاربر و قربانیان اینترنتی: یک مطالعه تجربی درباره ی کاربران شبکه های اجتماعی

چکیده در حالی که تحقیقات موجود در مورد حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی فراوان است، مسایل مربوط به امنیت اطلاعات تا حد زیادی بررسی نشده باقی مانده است.این مقاله به طور تجربی رابطه بین فعالیت‌های اینترنتی و درک کاربران از…

Read more

چگونه صفحات وب سایت‌های ارتباط جمعی به تعارض وظیفه‌ای می‌پردازند: نقش مرکزی تعهد

چکیده اگر چه صفحات برند (مارک) در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پررنگ هستند، شرکت ها اغلب در حفظ روابط مشتری در صفحات با برند خود مشکل دارند. در نتیجه، این مطالعه بر این تمرکز دارد که چگونه یک صفحه…

Read more

مقایسه بازاریابی اجتماعی بین B2B ، B2C و مدل‌های کسب‌وکار ترکیبی

چکیده این مقاله به بررسی فرضیه ضمنی در متن رو به رشد ادبیات می‌پردازد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی اساسا در شرکت‌های تجاری (B2B) متفاوت از ادبیات موجود مشتری (B2C) است. از چرخه تعامل مشتری (۲۰۱۲)برای مقایسه شیوه‌های سازمانی در…

Read more

نشت نفت و تصور ریسک

چکیده درک "واقعیت" در طول سال‌ها بیان شده‌است، نه به ندرت، به دلیل چالش‌های مربوط به پرداختن به خطرات نشت نفت.این مشاهده معمولا نشان‌دهنده این سرخوردگی است که واقعیت بهتر از چیزی است که مردم فکر می‌کنند، یک انتظار که…

Read more

بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی

چکیده این تحقیق فرصت‌های جدید را در انتخاب مشتری مشترک برای هم‌کاری با ارزش از طریق مشارکت آن‌ها در تجربه نشان می‌دهد. با این حال، نسبتا کم در مورد چگونگی تاثیر مشارکت مشتری (CP)بر ایجاد ارزش و نتایج عملکرد رابطه…

Read more

جوامع برند جاسازی شده در شبکه های اجتماعی

چکیده جوامع برند نشان دهنده بازاریابی بسیار ارزشمند، مدیریت نوآوری و ابزار مدیریت ارتباط با مشتری هستند. با این حال، استفاده از استراتژی های بازاریابی موفق امروز و در آینده نیز به معنی کشف و به دست آوردن فرصت های…

Read more

بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌ای اجتماعی بر قصد خرید مشتری ​

چکیده وب سایت‌های ارتباط جمعی به طور فزاینده‌ای به عنوان پلت فرم برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سازمان‌ها زمان، پول و منابع زیادی را در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی صرف کرده‌اند. با این حال، همیشه چالشی…

Read more

رسانه‌های دیجیتال، اجتماعی، و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی: هنوز نیاز به تقسیم‌بندی مشتری وجود دارد؟ مدارک تجربی از لهستان و آلمان

چکیده این مطالعه به بررسی ضرورت خرید صنعتی در خرید صنعتی با توجه به رسانه‌های دیجیتال، وب سایت‌های ارتباط جمعی و بازاریابی موبایل (DSMM) از دیدگاه یک تامین‌کننده سنسور آلمانی می‌پردازد. اول، ما یک مرور ادبیات نظام‌مند را انجام می‌دهیم…

Read more

در رابطه با شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری

چکیده مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که…

Read more

رسانه های اجتماعی: راهبردی در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده در عصر حاضر فناوری‌های نوین،رسانه های اجتماعی برای حفظ قدرت رقابتی سازمان در بازار یک ضرورت است. رسانه های اجتماعی  ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان و  نزدیک تر نگه داشتن آن هاست.  هدف این مقاله، تجزیه تحلیل این…

Read more

استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش b2b و تاثیر آن بر مجموعه مزیت رقابتی و فروش انطباقی: بررسی تاثیر نقش گرایش یادگیری به عنوان یک فعال کننده

چکیده ایندئو مقاله کاربرد رسانه اجتماعی را توسط فروشندگان بنگاه به بنگاه بررسی می کند. در واقع فروشندگان برای عملکرد بهتر در شغل شان از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. نویسندگان مطرح کردند که نظر یک فروشنده نسبت به…

Read more

بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن

چکیده در تشخیص اینکه ههمه تجربیات مسافرتی به صورت یکسان ارزیابی نمی شوند، فرصتی برای تجربیات مختلف مسافرتی وجود دارد که سطوح مختلفی از "بازگشت اجتماعی" را تولید کنند. "بازگشت اجتماعی" مقدار بازخورد اجتماعی است که پست های یک شخص…

Read more

چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید

چکیده استفاده های اینترنتی برای جستجوهای دیجیتالی به طور مهم یکی از منبع های فوآید رقابتی در بازاریابی B2B و B2C بوده اند.توجه زیادی روی بازاریابی دیجیتالی قرار گرفته است در حالی که توجه کمتری به شرکت هایی شده است…

Read more

بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماع

چکیده رسانه های اجتماعی ساختارهای قدرت را در بازار تغییر داده اند . شواهد نشان دهنده ی انتقال قدرتی است که در حال رخ دادن است و ظهور نژاد جدیدی از مشتریان قدرتمند و پیشرفته ای که به سختی می…

Read more

رسانه های اجتماعی و اقناع نیاز بشری: مفاهیمی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی

چکیده شرکت های آمریکایی در سال 2013، 5.1 میلیارد دلار صرف تبلیغات در رسانه¬های اجتماعی کردند، اما بررسی های اخیر موسسه گالوپ نشان داد که این تبلیغات تأثیری در اکثر مصرف کنندگان آمریکایی در تصمیم گیری برای خرید ندارد. برای…

Read more
Back To Top