skip to Main Content

بازبینی استراتژی انرژی مدلسازی یک نیروگاه خورشیدی در ایران

چکیده تکنولوژی انرژی گرمای خورشیدی (CSP) با تمرکز بر پارابولیک یکی از گزینه های امیدوار کننده ترین سیستم های موجود در CSP برای تولید برق تجدید پذیر در مقیاس ابزار است. در داخل مرزه‌ای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی…

Read more
Back To Top