skip to Main Content

انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار تأثیرات زیست محیطی از نصب و بهره برداری نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ

چکیده نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس وسیع به سرعت در حال توسعه هستند و در حال راه‌اندازی برای استفاده از هزاران یا میلیون ها هکتار زمین در سطح جهانی هستند.مسایل زیست‌محیطی مربوط به مراحل نصب و عملیات چنین تسهیلات تاکنون بطور…

Read more
Back To Top