skip to Main Content

: یک مکانیزم انتقال به شکل تار عنکبوتی برای داده‌های اضطراری در شبکه‌های سیار Ad Hoc

چکیده شبکه وسیله نقلیه (VANET) یک شبکه تلفن همراه Ad Hoc در حال ظهور است که جزء مهم اینترنت اشیاء (IoT) است و در سالهای اخیر به طور گسترده در سیستم های حمل و نقل هوشمند کاربرد دارد. برای VANETهای…

Read more
Back To Top