skip to Main Content

چرا شرکت‌ها ناملموسات ساختاری را افشا می‌کنند یا نمی‌کنند؟

چکیده این مطالعه، 22 مصاحبه با 11 مدیر از 30 شرکت‌ برتر فهرست شده با بازار سرمایه بورس اوراق بهادار، که هر شرکتی نماینده یک صنعت می‌باشد،را انجام داد. این مصاحبه برترین دیدگاه‌های مدیران ارشد را راجع به افشا سازی…

Read more
Back To Top